Św. Barbara w kaplicy w Karczowiskach

   Z okazji tradycyjnie obchodzonej w grudniu Barbórki, w  dniu 09.12.2017 w Kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Karczowiskach odprawiona została msza święta w intencji górników i przeróbkarzy oraz emerytów i rencistów. Mszę odprawił Ksiądz Proboszcz Andrzej Tomaszewicz.
We mszy uczestniczyli :
Wójt Gminy Lubin -Tadeusz Kielan,
Dyrektor GZUKiM w Księginicach, radny Powiatu Lubińskiego – Wojciech Dziwiński
oraz radny Gminy Lubin – Paweł Łukasiewicz.

Podczas mszy poświęcona została figurka Świętej Barbary.

Tradycyjnie po uroczystościach świętujący udali się do Leśnej Ostoi, tym razem nie na spotkanie gwareckie, a po raz pierwszy na  zorganizowaną z tej okazji Karczmę Piwną.