Plan Rekolekcji Wielkopostnych 4-6 marca 2018 r.

Rekolekcje to czas szczególnego wyciszenia, czas swoistego wyjścia na pustynię, aby usłyszeć w sercu głos Pana Boga.

Recolligere w języku łacińskim znaczy „zbierać na nowo, scalać coś, co zostało rozsypane, zniszczone”.

Rekolekcje wygłosi Ksiądz prof. dr hab. Jan Klinkowski, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszam do wysłuchania rekolekcyjnego Słowa Bożego i powrotu do Stwórcy przez odnawianie w Chrystusie piękna naszych dusz.

Ksiądz Proboszcz Andrzej Tomaszewski
Parafia Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie