Zbiórka „elektrośmieci” i „wielkogabarytów” w Karczowiskach

 Przypominamy,że termin wiosennej zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych w Karczowiskach został wyznaczony na 20.04.2018 . Odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji.
Zgłoszenia należy dokonać  przed terminem odbioru odpadów telefonicznie
– 798 691 924 –  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin)
– 76 84 03 126 – Urząd Gminy
pisemnie ( na adres Urząd Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin) lub  u sołtysa .

Odpady, które mogą zostać oddane w ramach prowadzonej zbiórki:

  • wszystkie przedmioty zawierające elementy elektryczne i elektroniczne, pochodzące z gospodarstw domowych,
  • stoły, szafy, krzesła, sofy,
  • dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
  • wanny, drzwi, umywalki itp.

Odpady, których nie można oddać w ramach prowadzonej zbiórki:

  • odpady remontowo-budowlane,
  • opony, części samochodowe,
  • odpady zielone, np. gałęzie, trawa w workach, w systemie workowym (papier, szkło, plastik, odpady biodergadowalne),
  • odpady pochodzące z działalności gospodarczej i rolniczej.