Informacja z zebrania wiejskiego w Karczowiskach

Ostatni dzień stycznia 2019 był ważnym wydarzeniem dla mieszkańców naszej miejscowości. Na ten dzień zwołane zostało Zebranie Wiejskie. Pierwsza część zebrania poświęcona była wyborom organów sołectwa, czyli sołtysa oraz rady sołeckiej. W wyniku wyborów na Sołtysa wsi Karczowiska wybrany został…

Zebranie Wiejskie w Karczowiskach

Informujemy, że Wójt Gminy Lubin zwołuje Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru organów sołectwa Karczowiska, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 17:30 w świetlicy wiejskiej w Raszówce. Tematem zebrania oprócz wyborów sołtysa i rady sołeckiej będą…

List Wójta Gminy Lubin i Przewodniczącego Rady Gminy Lubin

Prezentujemy Państwu list otwarty Wójta Gminy Lubin i Przewodniczącego Rady Gminy Lubin do wszystkich mieszkańców Gminy Lubin w sprawie podjętej przez Radę Miejską Lubina uchwały w sprawie przyłączenia do miasta siedmiu sołectw: Chróstnika, Krzeczyna Wielkiego, Miroszowic, Obory, Osieka, Szklar Górnych…

„Zachęta” zakolęduje w Karczowiskach

W sobotę 5 stycznia od godz.16.00, domy w Karczowiskach odwiedzi zespół „Zachęta” z Zimnej Wody. Artyści zapowiadają się hasłem „Kto prywatne chce jasełka niech zaprosi do ciepełka, bo Zachęta kolęduje na przyjęcie oczekuje”. Niestety, z braku czasu zespół nie może…

Świątecznie w Karczowiskach

Minął bogaty w wydarzenia weekend w Karczowiskach. W sobotę w Kaplicy Bożego Miłosierdzia odprawiona została tradycyjna już Msza Święta w intencji górników i przeróbkarzy z okazji Barbórki.  We mszy uczestniczyły władze gminy z wójtem Tadeuszem Kielanem na czele. Obecni byli…

Informacja dla mieszkańców – VECTRA

Ruszyła długo oczekiwana akcja podłączenia światłowodów do  domów w Karczowiskach. W związku z tym Vectra – operator sieci przygotował dla mieszkańców Karczowisk specjalną ofertę cenową na usługi internetu, telewizji i telefonu stacjonarnego. Internet w prędkościach: 100 Mb/s, 150 Mb/s, 250…

Będą nazwy ulic w Karczowiskach

Podczas majowego zebrania wiejskiego w Karczowiskach,mieszkańcy podjęli uchwałę o motywie przewodnim nazw ulic w Karczowiskach,wyrażając w ten sposób chęć ich wprowadzenia.Do tej pory trwały prace przygotowawcze w Urzędzie Gminy, obecnie rusza etap konsultacji. Pierwsze ankiety powinny trafić już do mieszkańców…