Zebranie Wiejskie w Karczowiskach

Informujemy, że Wójt Gminy Lubin zwołuje Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru organów sołectwa Karczowiska, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 17:30 w świetlicy wiejskiej w Raszówce. Tematem zebrania oprócz wyborów sołtysa i rady sołeckiej będą…

List Wójta Gminy Lubin i Przewodniczącego Rady Gminy Lubin

Prezentujemy Państwu list otwarty Wójta Gminy Lubin i Przewodniczącego Rady Gminy Lubin do wszystkich mieszkańców Gminy Lubin w sprawie podjętej przez Radę Miejską Lubina uchwały w sprawie przyłączenia do miasta siedmiu sołectw: Chróstnika, Krzeczyna Wielkiego, Miroszowic, Obory, Osieka, Szklar Górnych…

„Zachęta” zakolęduje w Karczowiskach

W sobotę 5 stycznia od godz.16.00, domy w Karczowiskach odwiedzi zespół „Zachęta” z Zimnej Wody. Artyści zapowiadają się hasłem „Kto prywatne chce jasełka niech zaprosi do ciepełka, bo Zachęta kolęduje na przyjęcie oczekuje”. Niestety, z braku czasu zespół nie może…

Świątecznie w Karczowiskach

Minął bogaty w wydarzenia weekend w Karczowiskach. W sobotę w Kaplicy Bożego Miłosierdzia odprawiona została tradycyjna już Msza Święta w intencji górników i przeróbkarzy z okazji Barbórki.  We mszy uczestniczyły władze gminy z wójtem Tadeuszem Kielanem na czele. Obecni byli…

Informacja dla mieszkańców – VECTRA

Ruszyła długo oczekiwana akcja podłączenia światłowodów do  domów w Karczowiskach. W związku z tym Vectra – operator sieci przygotował dla mieszkańców Karczowisk specjalną ofertę cenową na usługi internetu, telewizji i telefonu stacjonarnego. Internet w prędkościach: 100 Mb/s, 150 Mb/s, 250…

Będą nazwy ulic w Karczowiskach

Podczas majowego zebrania wiejskiego w Karczowiskach,mieszkańcy podjęli uchwałę o motywie przewodnim nazw ulic w Karczowiskach,wyrażając w ten sposób chęć ich wprowadzenia.Do tej pory trwały prace przygotowawcze w Urzędzie Gminy, obecnie rusza etap konsultacji. Pierwsze ankiety powinny trafić już do mieszkańców…